Αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων

Είτε πρόκειται για αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό, είτε για ερασιτέχνες αθλητές ή ακόμα και περιστασιακούς αθλητές, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε προγράμματα αποκατάστασης για κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να αφήσει τον αθλητή εκτός δραστηριοτήτων (τραυματισμός, σύνδρομο υπέρχρησης, χειρουργείο) σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή προτόκολλα αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα, τεχνικές δια των χειρών (manual therapy) και προγράμματα κινητοποίησης – ενδυνάμωσης.