Το κέντρο μας αντιμετωπίζει όλες τις μυοσκελεκτικές παθήσεις

που χρειάζονται φυσικοθεραπεία, όπως:

• Αθλητικές κακώσεις

• Προβλήματα σπονδυλικής στήλης

• Προβλήματα χρόνιου πόνου

• Σύνδρομα υπέρχρησης (overuse syndromes)

• Αρθρίτιδες

• Αποκατάσταση μετά από ορθοπαιδικά χειρουργεία.

Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα

που έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο κέντρο φυσικοθεραπείας:

• Ηλεκτροθεραπεία

• Laser

• EMG biofeedback

• Κρουστικός υπέρηχος (shockwave)

• Tecar – Winback

• Μαγνητικός διεγέρτης

• Μαγνητικά Πεδία

• Κινητοποιήσεις – Χειρισμοί δια των χειρών (manual therapy)

• Βελονισμός – trigger point therapy