Χρόνιος πόνος

Όταν υπάρχει πόνος που διαρκεί πάνω από 3 μήνες, ειδικά την σπονδυλική στήλη, έχει αποδειχθεί ότι αλλάζει η δυναμική της κίνησης (αυξάνονται οι προστατευτικές κινήσεις και διαταράσσεται η φυσιολογική κίνηση), καθώς και η αντίδραση του εγκεφάλου στα ερεθίσματα της περιοχής (υπερευαισθησία). Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «κεντρική ευαισθητοποίηση» ( central sensitization).

Στην ουσία οι ασθενείς με χρόνιο πόνο αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία και χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, η οποία ξεπερνάει το «ιστικό» μοντέλο εξήγησης του πόνου (οι ιστοί σταματούν να είναι το πρόβλημα και τη θέση τους παίρνει η υπερευαισθησία) και απαιτείται ειδική προσέγγιση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν (εξήγηση του προβλήματος, προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους, ενδεχομένως θεραπεία αντιμετώπισης πόνου με βελονισμό, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης (manual therapy) και πολλές φορές η συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των περίπλοκων προβλημάτων του χρόνιου πόνου.