Αξιολόγηση

Σημαντικό κομμάτι στην αποκατάσταση είναι η σωστή αξιολόγηση του προβλήματος και ο σχεδιασμός του θεραπευτικού σχήματος.

Ο ασθενής τις περισσότερες φορές έρχεται με την διάγνωση και τις κατευθυντήριες γραμμές του γιατρού του, ωστόσο οι λεπτομέρειες που θα παίξουν ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή της φυσικοθεραπευτικής αγωγής πολλές φορές είναι καθοριστικές για την επιτυχία της θεραπείας.

Έτσι, το πρώτο ραντεβού δεν έχει χρονικό περιορισμό: Παίρνουμε το ιστορικό του ασθενούς και του προβλήματός του (ο ασθενής είναι ο κύριος «γνώστης» του προβλήματος και η περιγραφή του από τον ίδιο έχει πολύ μεγάλη σημασία), εξετάζουμε περιοχικά αλλά και συνολικά τον ασθενή, και αφού γίνει συνεκτίμηση των δεδομένων, συζητιούνται με τον ασθενή οι στόχοι της θεραπείας και καθορίζεται το χρονικό πλαίσιο του θεραπευτικού σχήματος.

banner proti